Mô hình kinh doanh giặt là xanh K-Laundro

Mô hình kinh doanh K-Laundro

Mô hình kinh doanh K-Laundro

14:54 - 14/05/2021

Mô hình kinh doanh K-Laundro với 6 cơ sở. Địa điểm đầu tiên tại 116 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

Đầu tư mô hình kinh doanh giặt là có khả thi?
Tại sao nên lựa chọn mô hình kinh doanh giặt tại nhà?
Mô hình kinh doanh Worldwash Laundry

Cửa hàng được thành lập từ năm 2017 với mô hình kinh doanh giặt là chuẩn Hàn Quốc, sử dụng máy móc đồng bộ  cùng hệ thống tự cung cấp nước giặt xả, hệ thống thanh toán bằng xu và thẻ rất hiện đại.

Mô hình kinh doanh K-Laundro 1

 

Mô hình kinh doanh K-Laundro 2

Các cơ sở khác của KLaundro

Mô hình kinh doanh K-Laundro 3

 

Mô hình kinh doanh K-Laundro 4

 

Mô hình kinh doanh K-Laundro 5

 

Mô hình kinh doanh K-Laundro 6

 

Mô hình kinh doanh K-Laundro 7

 

Mô hình kinh doanh K-Laundro 8

 

Mô hình kinh doanh K-Laundro 9